מיוצב

adj. stabilized, stable

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מיוצב — adj. מחוזק, מעוגן, מקובע, ממוקם, מותקן, מודבק, מחובר, מוצמד, מהודק, מאוזן, מכוון, מכוונן, מסוד …   אוצר עברית

  • מחושק — adj. מוקף, מכותר, מעוטר, לפות, חגור, חבוק, כפות, קשור, אסור, מחוזק, מיוצב, מעוגן, מהודק, מוצמ …   אוצר עברית

  • מעוגן — adj. קשור ע י עוגן, מובא לעגינה, עומד במעגן; אחוז, דבוק, מחוזק, מבוסס, צמוד, קבוע, מיוצב, נתמך, מקבל סימוכי …   אוצר עברית

  • מקובע — adj. קבוע, מותקן, ממוקם, מוצב, מיוצב, מונח, יציב, סטטי, תמידי, לא משתנה, תקוע באותו מקום, אינו מתקד …   אוצר עברית

  • עומד — adj. מאונך, ניצב, זקוף, ישר, על הרגליים; יציב, קיים, איתן, נמצא, ישנו, שלם, נשאר, מעוגן, מיוצב, מחוזק, מותקן, מוקם; סטטי, קבוע, לא זז, לא נע, קבוע במקום, לא זורם, שקט, של …   אוצר עברית

  • פיקס — adj. תקין, מסודר, מאורגן, מוכן, מצויד, מתואם, מושלם, מיוצב, ממוקם, קבו …   אוצר עברית

  • פקס — 1 adj. תקין, מסודר, מאורגן, מוכן, מצויד, מתואם, מושלם, מיוצב, ממוקם, קבו 2 v. להסיר את הפלומה הדקה מצמחים, להסיר את המוך מצמחים, לנקות את הסיבים הדקים בצמחי 3 פקסימיליה, מכשיר להעברת מסמכים דרך הטלפו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.